The Legacy Lives On…Mae’r Etifeddiaeth yn Parhau…

 Notice to Applicants.

With the success of the 2015 Rugby World Cup, the Trustees announce a Special One-Off Grant round.

The MSCT RUGBY WORLD CUP LEGACY GRANTS SCHEME 2016

This scheme is now Open until 11th April and Trustees will meet to discuss grants 12th October 2016.

Projects must be for Capital or Equipment and must leave a legacy. The organisation applying does not necessarily need to be a sporting organisation but the project must be a sports project requiring capital / equipment funding.

Please see attached:

World Cup Legacy Fund Guidelines

MSCT World Cup Legacy Application Form 2016

The most significant Welsh build of our time, the Millennium Stadium has provided the nation with a platform on which to stage international events of monumental proportion – giving the people of Wales the opportunity to witness and aspire to emulate their sporting and cultural heroes on home ground.

The Millennium Stadium Charitable Trust was established through an agreement between the Millennium Stadium plc and the Millennium Commission when the Stadium was built. The Trust’s income is generated through a levy on every ticket purchased for public events at the Stadium.

The creation of the Trust takes the Stadium’s significance as an integral part of Welsh life to a higher level by providing grant support to inspiring projects throughout Wales. The Trust is an all-Wales organisation and regardless of the public event taking place at the Stadium, all funds distributed by the Trust are allocated to make a difference to people in Wales.

The Trust is an independent body, registered with the Charity Commission of England & Wales and administered by a board of trustees.

Mae Stadiwm y Mileniwm, menter adeiladu fwyaf arwyddocaol ein cyfnod ni, wedi rhoi llwyfan i’r genedl i gyflwyno digwyddiadau rhyngwladol o faint enfawr – gan roi cyfle i bobl Cymru i weld, a dyheu i efelychu, eu harwyr ym meysydd chwaraeon a diwylliant yn eu gwlad eu hunain.

Mae creu Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn codi’r Stadiwm fel rhan annatod o fywyd Cymru i lefel uwch drwy ddarparu cefnogaeth ariannol i brosiectau ysbrydoledig ledled Cymru.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm drwy gytundeb rhwng Stadiwm y Mileniwm ccc a Chomisiwn y Mileniwm. Cynhyrchir incwm yr Ymddiriedolaeth drwy ardoll ar bob tocyn gaiff ei brynu ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus yn y Stadiwm.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn sefydliad elusennol annibynnol ac fe’i gweinyddir gan fwrdd o ymddiriedolwyr gwirfoddol. Dewisir yr Ymddiriedolwyr o bob rhan o Gymru ac maent yn cynrychioli meysydd amrywiol chwaraeon, y gymuned, grwpiau ieuenctid, y celfyddydau a’r amgylchedd.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn sefydliad Cymru gyfan a pha bynnag ddigwyddiad cyhoeddus a gynhelir yn y stadiwm, caiff pob arian a ddosberthir gan yr Ymddiriedolaeth ei wario yng Nghymru. Mae hwn yn gynllun grant unigryw, nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ledled y DU.